Kroniki Portowe to największa drukowana gazeta w Świnoujściu. W każdy piątek docieramy do 6.000 adresów w mieście, co czyni nas niekwestionowanym liderem na rynku.

Nasz tygodnik jest bezpłatny, co gwarantuje maksymalne dotarcie z reklamą do czytelników na poziomie ponad 24.000 egzemplarzy miesięcznie.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI!

+48 510 55 55 24

reklama@kroniki-portowe.pl

Kroniki Portowe - Cennik

© 2014 Red Top Media

Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.