© 2014 Red Top Media

REDAKTOR NACZELNY: Wojciech Basałygo

REDAKCJA: ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

E-MAIL: redakcja@kroniki-portowe.pl
TELEFON: +48 510 55 55 24


WSPÓŁPRACA: Mirka Stefaniak, Sebastian Multan, Tomasz Kleszczewski, Tomasz Krawczyk, Bartosz Czekała, Przemysław Skiba
WYDAWCA: Red Top Media Wojciech Basałygo, ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk


Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treść ogłoszeń. Rozpowszechnianie redakcyjnych materiałów bez zgody wydawcy jest zabronione.